Kontakt

E-post: malogmakt@malogmakt.no
Du kan og nå oss på facebook og instagram

Lilletorget 1
0184 Oslo

Skriftstyret

Skriftstyret har det redaksjonelle ansvaret for tidsskriftet.
For tida sit desse folka i skriftstyret:

  • Emma Rolfsnes Sele
  • Ingeborg Juvik
  • Mari Aas Finne
  • Sara Alvsaker

Om du er interessert i å vera med å laga Mål og Makt, ta kontakt!
Me treng skriftstyremedlem, språkvaskarar, skribentar og illustratørar.