Kontakt

E-post: malogmakt@malogmakt.no
Du kan og nå oss på facebook og instagram

Lilletorget 1
0184 Oslo

Tinging

Tidsskrift er best på papir. Det gjeld òg for Mål og Makt. Difor håpar me at mange fleire har lyst til å tinga bladet.

Det kostar berre 200 kr i året.

Korleis går du fram for å  tinga?

Du sender ein epost til malogmakt@malogmakt.no kor du oppgjev namn og adresse. Så sender me deg ei rekning med fyrste blad.

Skriftstyret

Skriftstyret har det redaksjonelle ansvaret for tidsskriftet.
For tida sit desse folka i skriftstyret:

  • Frida Pernille Mikkelsen
  • Olav Wixøe Svela
  • Rebekka Hugøy Hovland
  • Ulrik Vikestad Thorsen

Om du er interessert i å vera med å laga Mål og Makt, ta kontakt!
Me treng skriftstyremedlem, språkvaskarar, skribentar og illustratørar.