Om Mål og Makt

Mål og makt har ei lang og ærerik historie frå det fyrste nummeret kom i 1934 og fram til i dag. Tidsskriftet blir gjeve ut av Studentmållaget i Oslo, og kjem med tre til fire nummer i året.

Ting Mål og Makt i eitt år for 200 kr! Send e-post til malogmakt@malogmakt.no med namn og adresse.