Kontakt

E-post: malogmakt@malogmakt.no

Lilletorget 1
0184 Oslo

Skriftstyret

Skriftstyret har det redaksjonelle ansvaret for tidsskriftet. Ta kontakt om du vil skriva for oss!

For tida sitt desse folka i skriftstyret.

  • Ingeborg Nes
  • Mathias Sørbø
  • Vemund Aukrust
  • Jannicke Totland
  • Emma Rolfsnes Sele

Om du er interessert i å vera med å laga Mål og Makt, ta kontakt. Me treng skriftstyremedlemmar, grafisk kompetente folk og korrekturlesarar.