Bladpengar for 2012

Gode abonnentar!

Utsendinga av krav om bladpengar blei diverre sterk forseinka i år og vi er leie for dette. Dato for innbetaling er difor urett. Me vonar at de svarar pengane så raskt som råd, i alle høve før året er omme:) De skal sjølvsagt  ikkje betale purreavgift!

Vi reknar også med at alle har fått bladet sitt i posten:)

Alt godt

Skriftstyret i Mål og Makt