Neste nummer kjem i desember 2018

Neste nummer av Mål og Makt kjem ut i desember 2018.

Om du ynskjer å sende inn eit bidrag eller vil tinge bladet, kan du sende ein e-post til malogmakt@malogmakt.no

Om Mål og Makt

Mål og makt har ei lang og ærerik historie frå det fyrste nummeret kom i 1934 og fram til i dag. Tidsskriftet blir gjeve ut av Studentmållaget i Oslo, og kjem med tre til fire nummer i året.

Ting Mål og Makt i eitt år for 200 kr! Send e-post til malogmakt@malogmakt.no med namn og adresse.